Ganti Bahasa:
Bacaan Alkitab Hari Ini: Matius 27:27-44

Para serdadu wali negeri mengenakan jubah ungu pada Yesus, memasang mahkota duri pada kepala-Nya, dan membawa Dia ke luar untuk disalibkan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota dan menyalibkan Yesus. Orang-orang mengolok-olok Dia, dan penyamun yang disalibkan bersama Yesus juga turut mencelaNya.

Penerapan
  • Berdoalah kepada Allah bagi keselamatan semua jiwa dalam dunia yang telah jatuh ini, yang hancur dan menderita di bawah beban kutuk dosa.

  • Pujilah Allah atas janji akan pembebasan bagi dunia ini di masa depan, dengan adanya langit yang baru dan bumi yang baru, yang menjadi semakin dekat seiring berlalunya waktu.