Ganti Bahasa:
Bacaan Alkitab Hari Ini: Imamat 1:1-17

Sesuai dengan keadaan mereka, bangsa Israel memberikan korban berupa lembu, domba, atau kambing; jika korbannya adalah burung, maka mereka memberikan merpati atau tekukur. Setelah menyembelih korban sesuai dengan peraturan upacara, mereka meletakkannya pada kayu yang sedang terbakar di atas mezbah. Inilah korban bakaran, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.

Penerapan
  • Penyembahan berarti memberikan kepada Allah apa yang layak menjadi miilk-Nya. Apakah penyembahan Anda berbau harum di hadapan-Nya? Bagaimana sikap Anda dalam menyembah? Harga apa yang Anda bayar dalam penyembahan Anda? Apakah Anda mempersembahkan yang terbaik bagi Dia?

  • Injil bukan hanya langkah pertama untuk menjadi Kristen; Injil harus merembes ke dalam setiap aspek dalam hidup kita. Kita perlu memberitakannya kepada diri kita sendiri setiap hari. Imamat mengarahkan kita kepada pengorbanan terakhir yang dilakukan Anak Allah sendiri, yang menyerahkan diri-Nya bagi kita.